تاریخچه تقابل قرمز و نارنجی پوشان؛ ۱۴ برد پرسپولیس و ۶ برد سایپا

۱۳۹۵-۰۵-۰۴
وبسایت رسمی برنامه نود - دو تیم پرسپولیس و سایپا تاکنون 30 بار در لیگ برتر به مصاف هم رفته‌اند که 14 بار پرسپولیس و 6 بار سایپا برنده میدان بوده و 10 دیدار دو تیم با نتیجه مساوی به پایان رسیده است. به گزارش وبسایت نود، نگاهی داریم به تاریخچه کامل بازی‌های پرسپولیس و سایپا: 1371-سوپرجام تهران-پرسپولیس1، سایپا1لیگ ازادگان:1372-رفت-پرسپولیس1، سایپا31372-برگشت-پرسپولیس صفر، سایپا ...

وبسایت رسمی برنامه نود – دو تیم پرسپولیس و سایپا تاکنون ۳۰ بار در لیگ برتر به مصاف هم رفته‌اند که ۱۴ بار پرسپولیس و ۶ بار سایپا برنده میدان بوده و ۱۰ دیدار دو تیم با نتیجه مساوی به پایان رسیده است.

به گزارش وبسایت نود، نگاهی داریم به تاریخچه کامل بازی‌های پرسپولیس و سایپا:

۱۳۷۱-سوپرجام تهران-پرسپولیس۱، سایپا۱
لیگ ازادگان:
۱۳۷۲-رفت-پرسپولیس۱، سایپا۳
۱۳۷۲-برگشت-پرسپولیس صفر، سایپا صفر
۱۳۷۴-رفت-پرسپولیس۳، سایپا۱
۱۳۷۴-برگشت-پرسپولیس۱، سایپا صفر
۱۳۷۶-رفت-پرسپولیس۱ ، سایپا صفر
۱۳۷۷-رفت-پرسپولیس۱، سایپا صفر
۱۳۷۷-برگشت-پرسپولیس۱ ، سایپا ۱
۱۳۷۸-رفت-پرسپولیس۲، سایپا۱
۱۳۷۸-برگشت-پرسپولیس صفر، سایپا صفر
۱۳۷۹-رفت-پرسپولیس۲، سایپا۲
۱۳۷۹-برگشت-پرسپولیس۲، سایپا۲
لیگ برتر:
۱۳۸۰-رفت-پرسپولیس۱، سایپا۱
۱۳۸۰-برگشت-پرسپولیس۴،سایپا۲
۱۳۸۱-رفت-پرسپولیس۱، سایپا۱
۱۳۸۱-برگشت-پرسپولیس۲، سایپا۱
۱۳۸۲-رفت-پرسپولیس۲، سایپا صفر
۱۳۸۲-برگشت-پرسپولیس۲، سایپا۳
۱۳۸۳-رفت-پرسپولیس۱، سایپا صفر
۱۳۸۳-برگشت-پرسپولیس۱، سایپا صفر
۱۳۸۴-رفت-پرسپولیس صفر، سایپا صفر
۱۳۸۴-برگشت-پرسپولیس۲، سایپا۲
۱۳۸۵-رفت-پرسپولیس۲، سایپا۲
۱۳۸۵-برگشت-پرسپولیس۲، سایپا۲
۱۳۸۶-رفت-پرسپولیس۱، سایپا صفر
۱۳۸۶-برگشت-پرسپولیس۱، سایپا صفر
۱۳۸۷-رفت-پرسپولیس۱، سایپا صفر
۱۳۸۷-برگشت-پرسپولیس۱، سایپا۱
۱۳۸۸-رفت-پرسپولیس۲، سایپا صفر
۱۳۸۸-برگشت-پرسپولیس صفر، سایپا۲
۱۳۸۹-رفت-پرسپولیس۲، سایپا۱
۱۳۸۹-برگشت-پرسپولیس۱، سایپا صفر
۱۳۹۰-رفت-پرسپولیس۱، سایپا صفر
۱۳۹۰- برگشت-پرسپولیس۲، سایپا۴
۱۳۹۱-رفت-پرسپولیس صفر، سایپا صفر
۱۳۹۱-برگشت-پرسپولیس۴، سایپا۱
۱۳۹۲-رفت-پرسپولیس صفر، سایپا۱
۱۳۹۲-برگشت-پرسپولیس۱، سایپا صفر
۱۳۹۳-رفت-پرسپولیس صفر، سایپا۱
۱۳۹۳-برگشت-پرسپولیس۲، سایپا۲
۱۳۹۴-رفت-پرسپولیس۱، سایپا۲
۱۳۹۴-برگشت-پرسپولیس۱ سایپا ۱
۱۳۹۵-رفت-سایپا؟ پرسپولیس؟

لطفا فهرستی را به این بخش اختصاص دهید
© حقوق سایت محفوظ است
[ طراحی سایت توسط فرجاد ]