رگولاتوری ۲۹ پروانه ارتباطی صادر کرد

۱۳۹۵-۰۵-۰۴
رگولاتوری با صدور دو پروانه جدید خدمات ارتباطی ثابت، مجموع پروانه‌های Servco و FCP صادره را به ۲۹ مورد رساند.سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با صدور دو پروانه جدید در حوزه خدمات ارتباطی ثابت، تعداد پروانه‌های جدید ارتباطات ثابت و خدمات آن را به ۲۹ مورد رساند.ساختار و قالب پروانه‌های جدید ...
رگولاتوری با صدور دو پروانه جدید خدمات ارتباطی ثابت، مجموع پروانه‌های Servco و FCP صادره را به ۲۹ مورد رساند.سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با صدور دو پروانه جدید در حوزه خدمات ارتباطی ثابت، تعداد پروانه‌های جدید ارتباطات ثابت و خدمات آن را به ۲۹ مورد رساند.ساختار و قالب پروانه‌های جدید ارتباطات ثابت (FCP) و خدمات ارتباطی (Servco) دو سال گذشته با هدف تجمیع پروانه‌های سابق ارتباطی و اینترنتی اعم از PSTN،PAP ، ISDP و ISP شکل گرفت.پروانه‌های Servco با هدف افزایش رقابت و کیفیت در حوزه ارائه خدمات ارتباطی ثابت اعطاء شده و در قالب آن، دارندگان پروانه می‌توانند خدمات ارتباطی، انتقال داده و انواع خدمات محتوائی و ارزش افزوده را به مشترکان ارائه کنند.دارنده پروانه Servco مجاز به ایجاد شبکه‌های دسترسی و انتقال اعم از سیمی و بی‌سیم نیست و در صورتیکه ارائه محتوا بر بستر خدمات موضوع پروانه نیازمند موافقت یا دریافت مجوز از مرجع حاکمیتی مربوط باشد، دارنده پروانه باید ضوابط را رعایت و مجوزهای لازم را دریافت کند.منبع : تسنیم رگولاتوری ۲۹ پروانه ارتباطی صادر کرد
لطفا فهرستی را به این بخش اختصاص دهید
© حقوق سایت محفوظ است
[ طراحی سایت توسط فرجاد ]