ورزشگاه آزادی دو ساعت قبل از شروع بازی پرسپولیس- فولاد

۱۳۹۵-۰۵-۱۱
وبسایت رسمی برنامه نود - درحالی که کمتر از 3ساعت به شروع مسابقه پرسپولیس و فولاد زمان باقی مانده تعدادی از هواداران پرسپولیس به ورزشگاه آزادی آمده اند.  

وبسایت رسمی برنامه نود – درحالی که کمتر از ۳ساعت به شروع مسابقه پرسپولیس و فولاد زمان باقی مانده تعدادی از هواداران پرسپولیس به ورزشگاه آزادی آمده اند.

 

ورزشگاه آزادی دو ساعت قبل از شروع بازی پرسپولیس- فولاد

ورزشگاه آزادی دو ساعت قبل از شروع بازی پرسپولیس- فولاد

لطفا فهرستی را به این بخش اختصاص دهید
© حقوق سایت محفوظ است
[ طراحی سایت توسط فرجاد ]