کاریکاتور روز/ سرنوشتی یکسان همچون والدز برای شواین اشتایگر

۱۳۹۵-۰۵-۱۴
وبسایت رسمی برنامه نود - شواین اشتایگر به تیم رزروها تبعید شده است. به گزارش وبسایت نود، تابستان فصل گذشته ویکتور والدز، توسط فن خال از تمرین با تیم اصلی منع شد و به تیم رزروها فرستاد شد، در این تابستان نیز وضعیت مشابهی برای شواینی پیش آمد و مورینیو وی را به تیم رزروها فرستاد، خیلی بعید است که بار دیگر ...

وبسایت رسمی برنامه نود – شواین اشتایگر به تیم رزروها تبعید شده است.

به گزارش وبسایت نود، تابستان فصل گذشته ویکتور والدز، توسط فن خال از تمرین با تیم اصلی منع شد و به تیم رزروها فرستاد شد، در این تابستان نیز وضعیت مشابهی برای شواینی پیش آمد و مورینیو وی را به تیم رزروها فرستاد، خیلی بعید است که بار دیگر شواینی را با پیراهن یونایتد ببینیم.

کاریکاتور روز/ سرنوشتی یکسان همچون والدز برای شواین اشتایگر

۲۰۲۱

لطفا فهرستی را به این بخش اختصاص دهید
© حقوق سایت محفوظ است
[ طراحی سایت توسط فرجاد ]